SYARAT KENAIKAN TINGKAT TARUNA MELATI SATU

No. 5  Dapat berthaharah / bersuci dari hadats kecil dan besar

Hadas besar adalah hadas yang harus disucikan dengan cara mandi sedangkan hadas kecil adalah hadas yang dapat disucikan dengan cara berwudu atau tayamum saja. Tayamum dapat dipilih untuk bersuci dengan catatan apabila sedang berhalangan memakai air. Contoh hadas besar adalah haidjunubnifas dan keluar mani. Mandi untuk membersihkan diri dari hadas dinamakan mandi wajib atau mandi besar. Mandi wajib atau mandi besar dilakukan dengan cara meratakan seluruh air ke semua bagian tubuh. Contoh hadas kecil adalah buang air kecil, besar, atau keluar udara dari dubur.

Tata cara berwudu

 • Apabila kamu hendak berwudhu, maka
 • bacalah : Bismillahirrahmanirrahiim dengan mengikhlaskan niatnya karena Allah swt.
 • Kemudian basuhlah telapak tangan tiga kali.
 • Gosoklah gigimu dengan kayu arok atau sesamanya.
 • Kemudian berkumurlah dan isaplah air dari telapak tangan sebelah dan berkumurlah, dan dilakukan sebanyak tiga kali. Dan sempurnakanlah dalam berkumur dan mengisap air itu, apabila sedang tidak berpuasa.
 • Kemudian basuhlah mukamu tiga kali, dengan mengusap dua sudut mata, dan lebihkanlah membasuhnya, dengan digosok.
 • Dan sela-selailah janggut
 • Kemudian basuhlah kedua tangan beserta kedua siku dengan digosok tiga kali, dengan melebihkan membasuh kedua tangan mulai tangan kanan
 • Sela-selailah jari tangan
 • Kemudian mengusap ubun-ubun dan atas surban, dengan menjalankan kedua telapak tangan, dari ujung muka kepala sehingga tengkuk dan dikembalikan lagi pada permulaan
 • Kemudian mengusap telinga sebelah luarnya dengan dua ibu jari dan sebelah dalamnya dengan kedua telunjuk
 • Kemudian membasuh kedua kaki beserta mata kaki, dengan digosok tiga kali, dengan dimulai yang kanan
 • Sela-selailah jari kaki dan sempurnakanlah membasuh kedua kaki itu.
 • Kemudian membaca do’a “asyhadu alla ilaha illaAllah wahdahu laa syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan ‘abduhu wa rasuluh”.

Tata Cara Tayamum

 • Memukulkan kedua telapak tangan ke permukaan bumi dengan sekali pukulan kemudian meniupnya.
 • Kemudian menyapu wajah dengan dua telapak tangan.
 • Kemudian menyapu punggung telapak tangan kanan dengan tangan kiri dan sebaliknya.
 • Semua usapan baik ketika mengusap telapak tangan dan wajah dilakukan sekali usapan saja.
 • Bagian tangan yang diusap adalah bagian telapak tangan sampai pergelangan tangan saja atau dengan kata lain tidak sampai siku seperti pada saat wudhu.

Tata Cara Mandi Wajib

 • Berniat dengan ikhlas karena Allah.
 • Mulai dengan membasuh/mencuci kedua tangan.
 • Mencuci kemaluan dengan tangan kiri.)
 • Menggosokkan tangan kiri tsb ketanah   
 • Berwudhuk seperti wudhuk shalat.
 • Mengambil air dan memasukkan jari tangan ke pokok rambut dengan sedikit wangi-wangian
 • Kalau perempaun, rambutnya diuraikan.
 • Mulai membasuh pada sisi kanan (dari badan).
 • Menuangkan air diatas kepala 3 kali, dan meratakan air atas badan semuanya.
 • Badan digosok-gosok.
 • Membasuh kaki dengan mendahulukan yang kanan dari yang kiri.
 • Jangan berlebih-lebihan dalam menggunakan air.

Penulis: Ramanda Wahyu Rabbi, S.Pd

@wahyu_rabbi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *